Het Sint-Lukasarchief vzw functioneert sedert 1968 als Architectuurarchief en heeft als zodanig ook een belangrijke ervaring opgebouwd en naam verworven in binnen- en buitenland.

Eén van de doelstellingen van het Architecture Archive - Sint-Lukasarchief vzw is het verzamelen, inventariseren, digitaliseren, bewaren en ontsluiten van het roerend erfgoed van belangrijke architecten. Deze taak beperkt zich daar echter niet alleen toe. Zo wordt er tegelijk met de inventarisatie van het roerend erfgoed van een architectuurarchief nagegaan welke gebouwen er vandaag nog bestaan en in welke toestand ze verkeren. Zo worden een aantal architectuurdocumenten vergeleken met de actuele toestand van de gerealiseerde gebouwen.

Bij de uitvoering van de ontsluitingstaak hoort dus niet alleen onderzoek op de te ontsluiten materie, maar ook veldwerk. De eigenaars/bewoners worden gecontacteerd om hen – indien nodig – attent te maken op het belang van deze architectuur, een samenwerking te doen ontstaan en/of onderzoekers te stimuleren om deze architectuur verder te bestuderen.

De uiteindelijke bedoeling is niet alleen roerend erfgoed zo goed mogelijk te conserveren en het naar onderzoekers toe te ontsluiten, maar dat roerend patrimonium als ‘levend erfgoed’ te hanteren, als materie tot kennisverwerving, architecturaal en stedenbouwkundig onderzoek, voor de erfgoedzorg in het algemeen en voor de sensibilisatie van actuele ontwerpers, studenten, onderzoekers, eigenaars en/of bewoners en het ruime publiek.

Jean Van den Bogaerde:

De verzameling documenten van en over VDBJ waarover het Sint-Lukasarchief beschikt omvat hoofdzakelijk tekeningen, fotomateriaal (reproducties, CD-ROM, foto-albums), maketten (zonder de bijhorende project-dossiers en project-briefwisseling = blijft voorlopig in bezit van VDBJ) en een uitgebreid aantal publicaties, tijdschriften, boeken en vakliteratuur.

Deze verzameling documenten werd in de loop van 2005 in verschillende fasen overgebracht naar het Sint-Lukasarchief Brussel, na ter plaatse – samen met VDBJ - een eerste snelinventaris te hebben opgemaakt van de diverse documenten en archivalia. Een bijhorende fotografische reportage van de bestaande toestand van de atelier-woning van VDBJ lokaliseert de oorspronkelijke bewaarplaats van de verzameling documenten.

1-04.jpg15A-01.jpg2-01.jpg20A-03.jpg20B-01.jpg26A-01.jpg3-02.jpg
33-01.jpg52A-02.jpg72-03.jpgVDBJ196-FT-15-05.jpgVDBJ196-MK-05-05.jpgVDBJ196-MK-13-04.jpgVDBJ196-MK-21-03.jpg
VDBJ196-MK-37-02.jpgVDBJ196-MK-39-01.jpgVDBJ196-MK-52-01.jpgVDBJ196-MK-73-01.jpgVDBJ196-PN-15-02.jpgVDBJ196-PN-39-01.jpgVDBJ196-PN-51-01.jpg
 

Florimond en Edward Vervalcke:

Het doel van het project is de ontsluiting van het architectuurarchief (ontwerpen en architecturale plannen, negatieven, foto’s, briefwisseling, lastenboeken en andere documenten) van de architecten Florimond en Edward Vervalcke, bewaard in het Sint-Lukasarchief. Deze twee generaties van architecten hebben vooral aan de Belgische kust een belangrijk oeuvre nagelaten en dit tussen 1909 en 1999.

De ontsluiting van dit architectuurarchief is belangrijk zowel naar het behoud en de herwaardering toe van het bouwkundig en stedenbouwkundig erfgoed aan de Belgische Kust als op het vlak van de kennis en de sensibilisatie van dat erfgoed van de 20ste eeuw en in casu de cottage-architectuur, de art-deco- en modernistische architectuur, waarbij de architecten Florimond en Edward Vervalcke een pioniersrol hebben gespeeld.

Het archief is eveneens belangrijk omdat het de neerslag bevat van de opleiding (studentenontwerpen, cursussen, schetsen, enz.) van architect Florimond Vervalcke aan de Academie in Gent vóór de Eerste Wereldoorlog en deze van zijn zoon Edward in de jaren 1950 aan het Sint-Lucasinstituut in Gent.

Het project omvat tevens het ontsluiten en toegankelijk maken van dit architectuurarchief naar architecten, onderzoekers, eigenaars van gebouwen en de overheidsinstellingen.

De ontsluiting zal leiden tot het opstellen van een catalogus van het oeuvre van Florimond en Edward Vervalcke. In een later stadium kan dit gepaard gaan met een overzichtstentoonstelling of met deel tentoonstellingen.

portret-Fl.-Vervalcke-1.jpg0-002B-01.jpg0-029-03.jpg0-218-02.jpg0-219B-01.jpg0-223-06.jpg0-225-06.jpg
0-227-02.jpg0-239-01.jpg0-243E-03.jpg0-265A-01.jpg192B-02.jpg196-02.jpg251A-02.jpg
262-04.jpgdiploma-Fl.-Vervalcke.jpgVFED195-AB05-093.jpgLadenkastVervalcke-01.jpgVFED195-AB02-021.jpgVFED195-AB02-065.jpgVFED195-AB03-006.jpg