De archivering van roerend architecturaal en stedenbouwkundig erf- goed. Zes deeltaken worden daarmee omschreven: het verwerven, verzamelen, bewaren en beveiligen, het omvattend en selectief valideren van alle componenten van het architecturaal geheugen en hun zorgvuldige  ontsluiting. Die taken worden geschraagd door de verdere uitbouw van een netwerk-technologie.

De eraan gekoppelde functie van informatie- en documentatiecentrum, publiekswerking, sensibilisatie en actie. Het actief sensibiliseren gebeurt door een inciterend handelen op basis van een doordachte informatiestrategie.