HET ARCHIEF IS PERMANENT BEZIG MET :

Het Sint-Lukasarchief opgericht in 1968 als architectuurarchief is in de eerste plaats een onderzoekscentrum met aandacht voor recente architectuur en architectuurgeschiedenis, monumentenzorg en stedenbouw in België.

De opbouw van de verzameling wordt steeds gekoppeld aan het onderzoek, aan tentoonstellingen, publicaties en acties. Het is deze uitzonderlijke combinatie die aan de grondslag ligt van de eigenheid van de foto-, documenten- en plannenverzamelingen. Sinds zijn ontstaan heeft het Sint-Lukasarchief ook een indrukwekkende verzameling van archiefdocumenten, architectuurplannen, stedenbouwkundige ontwerpen en foto's opgebouwd, die ter beschikking wordt gesteld van het publiek.